Saturday, January 2, 2010
ഷംസുദീന്‍
നിങ്ങള്‍ ഒരു ബര്‍ത്ത് ഡേ ആഗോഷിക്കുംബോയും അവര്‍ അറിയുന്നില്ല അവരുട ഭൂമിയിലുള്ള ഓരോ ആയുസും കുറയുകയാണെന്ന്


നിങ്ങള്‍ ആരുട ചര്യ പിന്പടുന്നുവോ അവരുട കൂടാഅവര്‍ മഹ്ഷരയില്‍ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപെടും [നബി ]